Tekstboks: Akrylmaleri af Torben R. Hansen

Et forløb i SoP

Arbejdet med ånd

Arbejdsfelter

SoP's udvikler

Kontakt

 

 
 

 

Spirituel orienteret Psykoterapi (SoP)®

 I SoP® bliver du mødt som et åndeligt væsen i en fysisk iklædning. Dette betyder, at dine arbejdspunkter relateres til og behandles i en spirituel orienteret sammenhæng.

 I SoP® defineres det spirituelle eller ånd som "bevidstheden om bevidstheden". Da alle mennesker kan sætte fokus på deres indre iagttager, er ALLE i SoP´s forstand spirituelle/åndeligt anlagte. Dette hvad enten vi
opfatter os selv som værende religiøse eller ateister. Man kan, ud fra den forståelse der ligger til grund for
SoP
®, ikke være ikke spirituel!

 I SoP® bruges følgende overordnede model: årsagen til vores problemer skal altid løses på det niveau, der ligger over det, hvor problemet befinder sig. Sker det ikke, betragtes det terapeutiske arbejde som værende
ren symptombehandling (da årsagssammenhængene ikke berøres).

 Modellen, der arbejdes med i SoP® ser derfor således ud (læses nedefra):

årsagen skal findes på det spirituelle plan

       

psykiske problemer
årsagen skal findes på det psykiske plan

   

fysiske problemer

 Med afsæt i modellen kan man sige, at Spirituel orienteret Psykoterapi® adskiller sig fra "almindelig" terapi
ved ikke at forblive i det fysiske/psykiske felt, hvor der arbejdes (temaerne sættes ind i en større eksistentiel ramme).